English Ukrainian
access token токен доступу
Address Адреса
Advanced personal data Додаткові особисті дані
Affected object Залежні об'єкти
again ще раз
Alias Псевдо
announcement оголошення
announcements оголошення
at least принаймні
backup codes резервні коди
backup storage резервне сховище
backup tokens резервні токени
Base data Основні дані
bugreport інфрмація про помилку
Celery task завдання Celery
child groups підлеглі групи
class register класний журнал
Contact data Контактні дані
Contact details Контактні дані
Content Зміст